Odczulanie

Odczulanie (Immunoterapia Alergenowa) polega na podawaniu wzrastających dawek uczulających danego pacjenta alergenów celem zmiany patologicznej reakcji organizmu na ten alergen, co prowadzi do całkowitego zniesienia lub zmniejszenia objawów klinicznych (tj.: kichanie, świąd, zapalenie spojówek, skurcz oskrzeli, wysypka etc..).

 

Odczulanie (Immunoterapia Alergenowa) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii ! W porównaniu do leczenia objawowego (podawania leków tj.: leki antyhistaminowe, sterydy wziewne, beta2-mimetyki etc.) immunoterapia daje trwały efekt po zakończeniu leczenia – udokumentowany trwały efekt (brak lub znaczne zmniejszenie objawów klinicznych, brak lub zmniejszenie możliwości nowych uczuleń, brak konieczności użycia lub zdecydowane zmniejszenie użycia leków objawowych) nawet 12 lat po zakończeniu immunoterapii.

 

Najpopularniejszymi metodami podawania alergenu (szczepionki alergenowej), są: metoda iniekcyjna, podjęzykowa i doustna. Na dzień dzisiejszy najlepiej przebadaną oraz najskuteczniejszą jest metoda podskórna. Na skuteczność metody podskórnej składa się wiele czynników:

 

  • doświadczenie w jej stosowaniu – metoda inikecyjna była pierwszą, która została zastosowana  klinicznie przed ponad 100 laty,
  • doskonała dokumentacja kliniczna – tylko w przypadku metody iniekcyjnej potwierdzono i zapisano  w charakterystyce produktu leczniczego prewencję astmy oskrzelowej, prewencję nowych uczuleń,  zmniejszenie ilości leków objawowych, długotrwały efekt po zakończonej terapii
  • kontrola specjalisty przez cały okres terapii – przed każdą kolejną dawką lekarz alergolog konsultuje  pacjenta i decyduje o szczepieniu !,
  • nieporównywalne z innymi terapiami przewlekłymi zdyscyplinowanie pacjentów – jest to jedna z  niewielu terapii ambulatoryjnych, na które pacjent musi pisemnie wyrazić zgodę!

 

Metody doustna i podjęzykowa polegają na podawaniu (W WARUNKACH DOMOWYCH !!!) tabletki lub odpowiedniej ilości kropli pod język. Podawane jako zaleta brak konieczności częstych wizyt u lekarza alergologa może zostać zastosowane u bardzo nielicznej grupy wyjątkowo zdyscyplinowanych pacjentów. Dowodzą tego obszerne raporty WHO dotyczące generalnie niestosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich – co powoduje ogromne straty dla systemów opieki zdrowotnej, które tracą z tego powodu biliony dolarów.

 

Zarówno metoda doustna i podjęzykowa dodatkowo są bardzo kosztowne dla pacjenta i na dzień dzisiejszy nie podlegają refundacji w Polsce.

 

Warto zatem wziąć powyższe informacje pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o immunoterapii